Att hitta en sjö i Zagreb

Har spendererat denna dagen precis som vi önskade oss…på en strand. Vid en sjö. Lyckan! Tack livet för det.